International Placements

 1. Hotel Am Kurpark (Germany) - Agasthi Pathare , Anil Sukhwal, Ghanshyam Kunwar, Vivek Suryawanshi
 2. Hotel Dollenberg (Germany) - Somnath Mishra, Aniket Mukherjee, Hemanshu Dargi, Vikas Mahala, Suyog Raut, Clive D’souza, Yatin Gharat, Prakash Raut, Athrav Sawant, Balwant Negi
 3. Hotel Thermails (Germany) - Avinash Tiwari, Neeraj Shringi
 4. Achterdiek (Germany) - Vikas Mathurekar, Rajendra Patil
 5. Bollant’s Im Park (Germany) - Abhishek Parab
 6. Morda Hotel Nordrach (Germany) - Mahesh Maurya , Riju Thomas, Shain Nair, Milind Gawas, Purushottam Arolkar
 7. Dorient Seeotel & Resort Bitburg/Sudeifel (Germany) - Akshay Nayak, Samit Shetty
 8. Hampton Inn Cliton (Germany) - Vivek Tiwari
 9. Morada Starnhptel Kuhlungsborn (Germany) - Manish Cahurasiya, Khayyum Sayyad, Rahim Dosani, Bablender Singh, Kartik Pillai, Sandeep Jaiswar, Manav Tandel, Shashikant Kadam
 10. Oasis Villa Am Park (Germany) - Pawan Gupta, Sumeet Kawa
 11. Armedia Hotel Hamburg Moorfleet (Germany) - Prem Kumar Bhagat
 12. Best Western Hotel (Germany) - Rohit Bajaj
 13. M. Allresto (Germany) - Swapnil Parkar
 14. Morada Hotel Bischofsmais (Germany) - Ajeet Nayak , Ankush Tiwari
 15. Strand Hotel Georgshohe (Germany) - Nakul Khani
 16. Morada Hotel Unter Denhinden (Germany) - Deepak Derle, Mangesh Gaikwad
 17. Morada Hotel Alescisbad (Germany) - Vyshnav Babu
 18. Hotel Shangri - La ( Singapore) - Ankush Tiwari
 19. Hotel Equatorial Penang (Malaysia) - Kumel Matiwala, Rajan Pathak, Akshay Mokhar, Rakesh Pandey, Joscelyn John Dias,Vindhesh Mishra, Manish Chaurasiya, Mohd. Raza Murad